Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz: ‘Dışa bağımlı fosil yakıtlarla değil yerli ve yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimi yapan bir Türkiye’ye katkı sağlamak.

Misyonumuz: Ekonomik büyümeye katkı sağlamak, sektörümüzü daha verimli noktalara götürecek teknolojik gelişmeleri takip etmek ve sektörümüze uyarlamak, teknik kalifiye istihdamı artırmak, sektörde sorumlu büyümek ve hidroelektrik kurulu gücümüzü artırmak.