Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyon:

Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimini, dışa bağımlı fosil yakıtlar yerine yerli ve sürdürülebilir kaynaklarla, yerli sanayi gücümüzle yönlendiren bir vizyon oluşturmayı hedefliyoruz.

Misyon:

Ekonomik Büyüme: Sektördeki dinamikleri harekete geçirerek ekonomik büyümeye etki etmek ve ülke ekonomisine pozitif bir ivme kazandırmak için çaba sarf ediyoruz.

Teknolojik İnovasyonlar: Sektördeki en son teknolojik inovasyonları yakından takip ederek, yerli sanayiyi ve yenilenebilir enerji üreten hidro sektörümüzü bu gelişmelerle entegre etmek ve verimliliği artırmak amacındayız.

Nitelikli İstihdam: Sektörde cinsiyet ayrımı yapmaksızın nitelikli iş gücünü artırarak, teknik bilgi ve becerilere odaklanmak ve sektördeki kaynağımızı güçlendirmek istiyoruz.

Sorumlu Büyüme: Değişen iklim koşullarına paralel olarak çevresel ve toplumsal sorumlulukları ön planda tutarak, sektörde sorumlu ve sürdürülebilir büyümeyi benimsemeyi taahhüt ediyoruz.

Hidroelektrik Kapasite Artışı: Hidroelektrik kurulu gücümüzü artırarak, enerji üretiminde daha verimli, etkili ve sürdürülebilir bir rol oynamayı amaçlıyoruz.