HESİAD’a Nasıl Katılırım?

HESİAD'a Nasıl Katılırım?

Derneğimizin tüzüğüne göre hidrolik kaynaklarından elektrik üretimi, üretilen elektriğin iletimi, hidroelektrik santrallarının işletilmesi ve hidroelektrik sanayi ile ilgili alanlarda yatırımcı olan, faaliyette ve/veya girişimde bulunan ya da tüzüğünde bu gibi konularla uğraşacağı belirtilen özel sektör kuruluşları, kuruluşu temsile yetkili kişiler veya kuruluş yönetimince HESİAD ’a üye olma yetkisi tanınan özel ve tüzel kişiler aracılığıyla derneğimize üye olabilmektedir. Üye olacak şahıs sayısı her kuruluş için iki (2) ile sınırlandırılmıştır.

Buna göre, Derneğimizin başkanlığına hitaben şirket antetli kağıdına yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenmiş dilekçe ve Derneğimizle iletişime geçmeniz durumunda sizden talep edilen kişisel evrakları tarafımıza göndermeniz durumunda başvurunuz Yönetim Kurulumuzca hızla değerlendirmeye alınacaktır.

İlerleyen dönemlerde derneğimiz bünyesinde kurmayı planladığımız çalışma gruplarımız

‘Su Kaynakları ve Çevre’ Çalışma Grubu;

‘Hidroelektrik Santral Yeni Teknolojiler Çalışma Grubu’;

‘Hidro Hibrit Çalışma Grubu’ olarak belirlenmiştir.

TÜZEL KİŞİ ÜYELİK BAŞVURU FORMU

AÇIK RIZA BEYANI