Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Ülkemizin sanayileşme alanında önemli atılımlar yaptığı bu dönemde, HESİAD olarak, yenilenebilir enerji ve hidroelektrik sektörünün lideri olarak faaliyet gösteriyoruz. En kıymetli kaynağımız olan su gücünü etkili bir biçimde değerlendirmek hedefimizdir.

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisiyle değişen ve azalan su rejimi, enerji üretiminde stratejik bir rol oynayan bu kaynağın potansiyelini, enerji ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayarak, ülkemizin enerji bağımsızlığını artırmak ve kaynaklarımızı verimli kullanmak adına maksimum seviyede değerlendirmek istiyoruz.

Bu çerçevede, sürdürülebilir yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlayarak, ekonomik büyümeyi ve rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, çevre dostu enerji üretimi konusundaki küresel trendlere paralel olarak, yeni teknolojilere hızla adapte olup yerli ve milli sanayimizle sektörümüzü daha ileri taşımak için gayret ediyoruz.

Bu doğrultuda, hibrit santraller ve yenilikçi teknolojilerle enerji üretimini optimize etmek için üyelerimizle ve paydaşlarımızla işbirliği yaparak, enerji ihtiyacına çözüm bulmak ve ekonomik yükü azaltmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vizyonumuzu, daha geniş bir katılımcı ve paydaş kitlesiyle birlikte hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz.

Saygılarımla,
Elvan TUĞSUZ GÜVEN
HESİAD Yönetim Kurulu Başkanı