Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Sanayileşme yolunda büyük adımlar atan ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji kaynağı tedarikçisi olan hidroelektrik sektörü yatırımcılarını temsil eden en eski sivil toplum kuruluşu olan HESİAD’ın yönetimi ve üyeleri olarak bir numaralı sorumluluğumuz, ülkemizin en kıymetli kaynaklarından birinin, su gücümüzün, enerji üretiminde ekonomik değer ve yaşam açısından en verimli şekilde değerlendirilmesidir. Su kaynaklarımızın azalmaya başladığı son yıllarda, yaşamın devamlılığı adına çok kritik öneme sahip olan ve halen yağış durumuna göre ülkemiz enerji ihtiyacının % 35’ten fazlasını sağlayan bu kaynağımızın, ülkemizin enerjideki dışa bağımlığını azaltacak şekilde ve en uygun şartlarda kullanımını sağlayacak uygulamaların önünü açmakla yükümlüyüz.

Bu sorumlulukla, ekonomik büyümede ve sanayide rekabetçi olmanın yanı sıra çevreye uyumlu enerji üretimi konusunda dünyada ve Avrupa’da söz sahibi ülkelerden biri olmaya devam edebilmek adına sürdürülebilir yenilenebilir üretimine katkı sağlamaya devam edecek yatırımların devam etmesini sağlayacak çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızı çok daha a geniş bir katılımcı ve paydaş kitlesiyle devam ettirmek istiyoruz. Artan enerji ihtiyacına karşın azalan kaynakların ekonomiye getirdiği yükü azaltmak için özellikle hibrit santraller ve gelişen yeni teknolojilerin sektörümüze hızla adaptasyonu alanlarında tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla çalışıyoruz.