Neden HESİAD’a Katılmalısınız?

Neden HESİAD'a Katılmalısınız?

“Birlikten kuvvet doğar” prensibi ile sektör paydaşları olarak aynı platformda çalışarak genelde yenilenebilir enerji ve özelde hidroelektrik yatırımlarını artırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede sizlerin de hidrolik kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi, ayrıca yatırımların ve istihdamın devamı için katkı sağlamanızı bekliyoruz.  Sektörün tüm paydaşlarının üye olduğu bir dernek, sektörel yapılandırmayı güçlendirecek, temsil edilen kurulu gücün tüm kurulu güç içerisinde belli büyüklükte olmasını sağlayacak ve yeni geliştirilecek projeler için güçlü bir kamuoyu oluşturulmasında büyük rol oynayacaktır. Ayrıca sektörel sorunların dile getirilmesi, lobi faaliyetleri yapılması açısından da önem arz etmektedir. Tüm bu sebeplerle siz değerli sektör paydaşlarını HESİAD çatısı altında güç birliğimizi artırmak amacıyla üye olmaya davet ediyoruz.