13
Ağu

HES Kurulumlarında Yeni Bir Yönetmelik Yürürlüğe Girdi!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin, “14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması, işletilmesi ve üretim lisansları için DSİ ile tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşmalarında ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlemek.” amacıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yönetmelik, piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından, hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin DSİ ve tüzel kişiler arasında imzalanacak su kullanım hakkı anlaşmasında yer alması gereken hükümler, su kullanım hakkı anlaşmasının imzalanmasına, yenilenmesine, tadiline, sona ermesine dair usul ve esaslar ile su kullanım hakkı anlaşması imzalayacak tüzel kişilerin yükümlülükleri ve belediyeler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmelikte şu bölümlerle su gücüne dayalı elektrik üretmek isteyenlerin uyması gereken usul ve esaslar açıklanıyor:

  • Proje Listeleri, Müracaat Esasları ve Müracaatların İlanı
  • Fizibilite Raporu
  • Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Toplantısının Yapılması ve Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının İmzalanması
  • Katılım Payı ve Hizmet Bedelleri
  • Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte, belediyelerin şebeke hatlarında kurulacak HES’lerle lisanssız üretim yapabilmenin usul ve esasları da belirtiliyor. Yönetmelikte, “DSİ’nin uygun görüşü ile toplam 300 kW kurulu güce kadar, lisanssız üretim kapsamında hidroelektrik enerji üretim tesisi kurulmak üzere ilgili belediye başvuruda bulunabilir.” ifadesi ile 300 kW olarak lisanssız üretim limiti belirleniyor.

Yönetmelikte hidroelektrik kaynak katkı payı teklifinin minimum 10.000 TL/MWh olarak belirlenerek. bu değerin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından güncelleneceği ifade edildi.

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz:

Elektrik Üretiminde Su Kullanımı Yönetmeliği için buraya tıklayınız.

Elektrik Üretiminde Su Kullanımı Yönetmeliği Ekleri için buraya tıklayınız.