HESİAD’a Nasıl Katılırım?

HESİAD'a Nasıl Katılırım?

Derneğimizin tüzüğüne göre; Su gücünden elektrik üretimi, üretilen elektriğin iletimi, hidroelektrik santrallarının işletilmesi, hidroelektrik sanayi ile ilgili faaliyet ve/veya girişimde bulunan ya da tüzüğünde bu gibi konularla uğraşacağı belirtilen özel sektör kuruluşlarının, kuruluşu temsile yetkili kişiler veya kuruluş yönetimince HESİAD ’a üye olma yetkisi tanınan elemanlar üye olabilmektedir. Üye olacak şahıs sayısı her kuruluş için iki ile sınırlandırılmıştır.
Buna göre, Derneğimizin başkanlığına hitaben şirket antetli kağıdına yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenmiş dilekçe ve Derneğimizle iletişime geçmeniz durumunda sizden talep edilen kişisel evrakları tarafımıza göndermeniz durumunda Yönetim Kurulumuzca değerlendirmeye alınacaktır.